Kontakt

Ines Bakić Zubak
Supernova Zagreb - Buzin

kojom upravlja društvo m2 centermanagement d.o.o.

 

Avenija Većeslava Holjevca 62

10010 Zagreb

Voditeljica centra
Ines Bakić Zubak
E-Mail
Informacije i infopult za kupnju poklon-kartica
Telefon
E-mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Back office
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail
Dugoročni zakup prostora
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail
Back office
Ružica Radoš Lapple
E-mail