Kontakt

Ines Bakić Zubak
Supernova Zagreb - Buzin

Avenija Većeslava Holjevca 62

10010 Zagreb

 

Voditeljica centra
Ines Bakić Zubak
E-Mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Back office
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail
Dugoročni zakup prostora
Horatiu Bucur
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail
Back office
Ružica Radoš Lapple
E-mail